Daghem, skolor och institut

Vid sidan av föreställningar erbjuder Aurinkobaletti verksamhet för både barn, unga och vuxna. Publikarbetets kärna utgörs av dansverkstäder som är anknutna till verken. Kombinationen av en föräställning och en verkstad är särskilt lämplig för Åboskolornas Upplevelsestigen. Dessutom arrangerar vi konstnärsmöten, diskussionstillfällen, föreläsningar samt dansdemon för olika målgrupper i vår Manilla-teatern eller andra utrymmen såsom i skolor och institut.

Således erbjuder vi våra olika publikgrupper möjlighet att fördjupa sin förståelse av dans och själv uppleva dansens rörelseformer.

I januari 2023 förverkligar Aurinkobaletti verket Oops, som är riktat till daghem.

Se vår verk Petrushka för Upplevelsestigen under läsåret 2024.

 

Dansverkstäder

Verkstaden, som leds av Aurinkobalettis dansare innehåller rörelse, fysiska uttryck och koreografiska övningar. Samtidigt stiftar man bekantskap med temat i verket som verkstaden handlar om samt med modern dans som scenkonst.

Verkstaden uppmuntrar deltagarna till kreativitet, öppenhet och tolerans, och den erbjuder även ett genuint möte med danskonstnärer.

Verkstäderna kan bland annat utgöra en lämplig del av Åboskolornas verksamhet i anknytning till Upplevelsestigen.

Verkstäder arrangeras endast för dem som deltar i föreställningen. Ett undantag utgörs av verkstaden En stund med dans, som även kan beställas skilt.

 

Verkstaden i ett nötskal

 • Verkstadens gruppstorlek är 10–20 deltagare.
 • Verkstäderna hålls hos Aurinkobaletti eller i beställarens egna utrymmen (en gymnastiksal eller liknande, som är försedd med cd-spelare och högtalare).
 • Dräktkod: idrottskläder eller liknande, bara fötter/strumpor
 • Verkstäder arrangeras på finska, svenska. engelska, italienska och franska.
 • Verkstäderna lämpar sig också för specialgrupper.
 • Det krävs inga förkunskaper i dans för att delta i verkstäderna.
 • Verkstädernas längd:
  5–6-åringar: 30 min.
  1–6 åk: 45 min.
  Över 13-åringar och vuxna: 75–90 min.

Priser

 • barn (under 18 år) och studeranden à 3 € + biljett till föreställningen
 • vuxna à 7 € + biljett till föreställningen
 • I paketet Upplevelsestigen för grundskolorna i Åbo (verkstad + biljett) är det sammanslagna priset, oavsett vilket verk det är frågan om, alltid högst à 12 €/deltagare.

Reseutgifter för dragarna läggs till priset för verkstäder som arrangeras utanför Åbo.

Se också våra En stund med dans -verkstäder som som passar perfekt till exempel till kvällsprogram för arbetskamrater, en seminariedag eller en arbetshälsodag

Bokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620