En stund med dans (Hetki tanssien)

Kuvituskuva, Linda Björkqvist kuvattuna liikkeessä. Kuvaaja: Jussi Virkkumaa.

Paketet  En stund med dans (Hetki tanssien) är Aurinkobalettis lätta verkstad eller miniföreställning för olika gruppers behov. Vare sig det rör sig om kvällsprogram för arbetskamrater, en seminariedag, arbetshälsoverksamhet eller en grupp människor, som trivs tillsammans och tycker att en delad kulturupplevelse är intressant, erbjuder vi möjligheten att stifta bekantskap med dans från en paradplats och enligt en flexibel tidtabell.

Aurinkobalettis dansares miniföreställning föddes ur viljan att erbjuda modern dans, som tilltalar, förtjusar och rycker för en stund med tankarna att följa rörelsen. Inte så märkvärdigt, men desto mer givande!

Miniföreställning samlar ihop styrkorna i Aurinkobalettis ensemble – närvaron och yrkesskickligheten – som i våra föreställningar berör både barn och vuxna. Vi erbjuder en upplevelse såväl för erfarna konsumenter av danskonst som för nybörjare, som vill få en genomträngande upplevelse och som man kan kasta sig in i med öppet sinne. En stund med dans är här och nu – gjort av våra danskonstnärer med kärlek för Er.

Paketet En stund kan förverkligas på Aurinkobalettis hemmascen i Manilla eller i beställarens egna utrymmen.

Man kan välja en föreställning eller en verkstad kring dans för vuxna.

 

Alternativ

  1. En föreställning, där 2–4 yrkesdansare från Aurinkobaletti är stjärnor.
    Föreställningens längd ca 15–20 min.
    Pris: 350 € /inget minimideltagarantal
  2. En verkstad riktad till vuxna. Den byggd kring behoven i er grupp, men kräver inga tidigare kunskaper i eller erfarenheter av dans.
    Verkstaden varar högst ca 1 timme.
    Pris: 350 € /inget minimideltagarantal

Priserna gäller evenemang som arrangeras i Åbotrakten. På evenemang som arrangeras i Manilla-teatern, vilka inte arrangeras i samband med en föreställning, läggs till priset för hyran av foajén: 300 € / dag + ersättning för övervakning 25 € / t. på vardagar kl. 16−24, lördagar fram till kl.18 och 50 € / t. på vardagar efter kl. 24, under lördagar och på kvällar före helger samt under helgdagar.

 

Bokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620