Hetki tanssien - Aurinkobaletti

Hetki tanssien

Kuvituskuva, Linda Björkqvist kuvattuna liikkeessä. Kuvaaja: Jussi Virkkumaa.

Paketet Hetki tanssien (En stund med dans) är Aurinkobalettis lätta verkstad eller miniverk för olika gruppers behov. Vare sig det rör sig om kvällsprogram för arbetskamrater, en seminariedag, arbetshälsoverksamhet eller en grupp människor, som trivs tillsammans och tycker att en delad kulturupplevelse är intressant, erbjuder vi möjligheten att stifta bekantskap med dans från en paradplats och enligt en flexibel tidtabell.

Aurinkobalettis dansares miniverk föddes ur viljan att erbjuda modern dans, som tilltalar, förtjusar och rycker för en stund med tankarna att följa rörelsen. Inte så märkvärdigt, men desto mer givande!

Miniverket samlar ihop styrkorna i Aurinkobalettis ensemble – närvaron och yrkesskickligheten – som i våra föreställningar berör både barn och vuxna. Vi erbjuder en upplevelse såväl för erfarna konsumenter av danskonst som för nybörjare, som vill få en genomträngande upplevelse och som man kan kasta sig in i med öppet sinne. En stund med dans är här och nu – gjort av våra danskonstnärer med kärlek för Er.

 

Ensemble

KOREOGRAFI OCH DANS Päivi Kujansuu, Urmas Poolamets, Patrick Di Quirico, Elina Raiskinmäki / Linda Björkqvist | PUBLIKARBETE Päivi Kujansuu | LJUDDESIGN Konsta Savolainen | SCENOGRAFI OCH LJUSDESIGN Lauri Jeffrey

Paketet En stund med dans består av tre delar, som kan kombineras eller beställa skilt för sig till exempel till ett företagsevenemang. Paketet kan förverkligas på Aurinkobalettis hemmascen i Manilla eller i beställarens egna utrymmen.

Man kan välja en föreställning av helheten, en verkstad kring dans för vuxna och en en lätt servering med förfriskningar. Serveringen är endast möjlig att förverkliga ifall föreställningen eller verkstaden hålls på Manilla-teatern.

 

Alternativ

 1. En föreställning, där 2–4 yrkesdansare från Aurinkobaletti är stjärnor och koreografer.
  Föreställningens längd ca 15–20 min.
  Pris: 250 € /inget minimideltagarantal
 2. En verkstad riktad till vuxna. Den byggd kring behoven i er grupp, men kräver inga tidigare kunskaper i eller erfarenheter av dans.
  Verkstaden varar högst ca 1,5 timmar.
  Pris: 250 € /inget minimideltagarantal
 3. Menyn Stunder, skräddarsydd servering med drycker. Innehållet planeras med beställaren och samarbetspartners.
  Kan bokas endast i samband med att föreställningen eller verkstaden hålls i Manilla-teatern.
  Pris: från 30 € / pers. (min. 10 personers grupp)

Priserna är i kraft vid evenemang som arrangeras i Åbotrakten.

 

Bokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620