Grupper

Av alla verk som uppförs i Manilla arrangeras också bokade föreställningar för grupper. I samband med en bokad föreställning får beställaren också arrangera eget program. Största delen av Aurinkobalettis verk kan beställas och visas även utanför vår egen scen. Vid sidan av fullständiga föreställningar erbjuder vi även solon, duetter och andra mindre verk som kan uppföras i olika utrymmen och på olika evenemang.

Vårt paket En stund med dans kan beställas till evenemang arrangerade av företag, föreningar och alla typer av grupper. Paketet En stund med dans (Hetki tanssien) består av tre delar, som kan kombineras eller beställas skilt för sig till exempel till ett företagsevenemang. Paketet kan förverkligas på Aurinkobalettis hemmascen i Manilla eller i beställarens egna utrymmen.

Bokning av gruppbiljetter och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620