Säkerhet hos Aurinkobaletti

Aurinkobaletti följer noggrant de officiella rekommendationerna och allmänna riktlinjer uppgjorda av myndigheterna, såsom instruktioner till säkerhetsavstånd och hygienpraxis av THL och OKM.

Våra kunders och vår personals hälsa är vår största prioritet. Aurinkobaletti har förbättrat säkerheten med diverse åtgärder och vi hoppas att publiken också följer instruktionerna å sin sida.

Åtgärder hos Aurinkobaletti

 • Vi har utvidgat foajén där publiken väntar på tillträdet till teatern och tillbringar pausen.
 • Vi har minskat på mängden kundplatser och beaktar säkerhetsavstånden under föreställningarna.
 • Vi öppnar ingången till teatersalen ca. 10 minuter före föreställningen för att undvika köer.
 • Pausen varar i ca. 20 min.
 • Det finns desinfektionsmedel för engångsbruk vid dörrar och i foajén.
 • Vi har utökat städningen. Ytorna blir rengjorda också före och efter pausen.
 • Vi ökar på mängden anställda i foajén vid behov för att möjliggöra en så smidig och säker teaterkväll som möjligt för kunderna.
 • Vår personal stannar hemma vid minsta symptom, alla iakttar god handhygien och använder handskar och ansiktsmask när de betjänar kunderna.

Detta förväntar vi oss från våra kunder

 • Köp gärna biljetten på förhand i vår nätbutik.
 • Besök oss endast då du är frisk. Om någon i er grupp blir sjuk byter vi vid behov hela gruppens biljetter till ett annat datum.
 • Också vår personal kommer enbart till teatern då de är friska.
 • Håll säkerhetsavstånden.
 • Använd desinfektionsmedel eller tvätta dina händer flera gånger under dagen.
 • Betala gärna med kort i vår biljettförsäljning, bar och i vårt café.
 • Vi önskar förståelse för förändringar orsakade av situationen. Restriktionerna de har skapats för att försäkra god hälsa åt alla.

Varma hälsningar, Aurinkobalettis personal