Säkerhet hos Aurinkobaletti

Våra kunders och vår personals hälsa är vår största prioritet.

Åtgärder hos Aurinkobaletti

  • Det finns desinfektionsmedel för engångsbruk vid dörrar och i foajén.
  • Vi håller våra teaterlokaler rena. Ytorna blir rengjorda före föreställningarna.
  • Vår personal stannar hemma vid minsta symptom, alla iakttar god handhygien.

Detta förväntar vi oss från våra kunder

  • Köp gärna biljetten på förhand i vår nätbutik.
  • Besök oss endast då du är frisk. Om någon i er grupp blir sjuk byter vi vid behov hela gruppens biljetter till ett annat datum.
  • Använd desinfektionsmedel eller tvätta dina händer flera gånger under dagen.
  • Betala gärna med kort i vår biljettförsäljning, bar och i vårt café.

Varma hälsningar, Aurinkobalettis personal