Tanssijat tanssivat kohtuksessa Petrushka-esityksestä.

 

Upplevelsestigen på Aurinkobaletti – en inspirerande erfarenhet för skoleleverna

Aurinkobaletti erbjuder lågstadieeleverna en intressant och inspirerande upplevelse i dansens och sagans värld. Föreställningen Petrushka lämpar sig för elever i lågstadieåldern.

Petrushka är en del av Upplevelsestigen för skolelever i Åbo. Vi erbjuder föreställningen specifikt för elever från åk 3 och åk 5. Ett sammansatt pris för både föreställning och dansworkshop är 12€ / elev. För elever i andra kommuner i Åbonejden är kostnaden 13€ /elev. Våra egna dansare fungerar som ledare för workshopen som ges antingen i skolan eller i Aurinkobalettis Manilla-teatern.

Föreställningarna börjar antingen kl. 10 eller kl. 12. Längden på föreställningen är ca. 40 minuter, workshopens längd är 45 minuter. Läraren har fritt inträde vid skolbesök.

 

Petrushka, eller hur Magikern miste sin makt

Petrushka, eller hur Magikern miste sin makt är en fortsättning på verk som producerats under många års tid och fokuserat på klassiska sagor. Verket har skapats på basis av Igor Stravinskys ballet från 1910-talet. Den gamla berättelsen har också i denna tolkning bevarat sin trollkraft, och Marjo Kuusela har gjort en koreografi och ett manus som skapar en ny värld runt berättelsen.

I berättelsen om Petrushka sty Magikern dockgestalter i sin teater och skapar en minnesvärd upplevelse för publiken. Han väcker dockorna till liv för att maximera effekten. För de gestalter som väcks till liv går allt dock inte som en dans. Då någon ser annorlunda ut, klär sig på ett avvikande sätt eller till exempel, inte talar på samma vis, skiljer hen sig från gruppen. Då kan alla små detaljer, som ens i någon mån skiljer sig från de övriga, såsom ett ord eller en gest förflytta personen allt längre bort från den grupp som de andra bildar. Och vad som sker sedan, det får vi se i uppvisningen.

I föreställningen medverkar fyra dansare och andra gestalter. Verkets Magiker är en mäktig, hemlighetsfull och lika udda som för hundra år sedan. Också hela scenen är konstig − är det alls en scen eller är det ett skyltfönster? Musiken är gammal och klassisk − eller spelas musiken åt helt fel håll? Dansarnas kunnighet skapar ett hisnande flyt och scenen är fylld av roliga sammanträffanden.

Sagan, som är riktad åt hela familjen, tolkas delvis på dansens språk och den lämpar sig för all publik oavsett vilket modersmål man har.

 

Workshop

Dansare från Aurinkobaletti leder workshopen där eleven får röra på sig själv, det provas på fysiskt självuttryck och görs små koreografiska övningar. Samtidigt får vi lära känna teman i Petrushkas berättelse och hur de rörelser som syns i föreställningen skapas och vad de förkroppsligar. Workshopen uppmanar deltagarna till kreativitet, öppenhet och tolerans – workshopen ger även en unik chans till att mötas med dansare.


En workshop kan ha max. 20 deltagare. Vid behov kan eleverna delas i två mindre grupper, då workshopen förverkligas samtidigt för alla. Workshopens längd är ca 45 minuter.

Workshopen ges på finska, svenska eller engelska.

 

Föreställningar och workshops för skolorna

Föreställningar

Tor 7.3.2024 kl. 12.00
(Fre 8.3.2024 kl. 10.00 fullbokad)

(Ons 13.3.2024 kl. 10.00 fullbokad)
Fre 15.3.2024 kl. 10.00

Workshops

(Ons 6.3.2024 kl. 9.00, kl.12.00 och kl. 13.00 fullbokad)
(Tor 7.3.2024 kl. 9.00 fullbokad)

(Tis 12.3.2024 kl. 9.00 fullbokad)
(Ons 13.3.2024 kl.12.00 fullbokad)
(Tor 14.3.2024 kl. 9.00 fullbokad)

 

Upplevelsestigen för åk 3 och åk 5 i Åbo

Upplevelsestigen inom Åbo stad stödjer målen för mångsidig kompetens, fenomenbaserat lärande och mångvetenskapliga lärområden samt målen och stoffen inom olika läroämnen. Under Upplevelsestigen får eleven vara med om olika lärmiljöer: genom bl.a. utfärder och besök får eleven erfarenheter av kultur, miljö, hållbar utveckling, motion och företagsamhet.

Läs mera om Upplevelsestigen på finska här.

Bokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620