Aurinkobaletti

Aurinkobaletti är en grupp som sysslar med nutidsdans och dansteater i Åbo. Vi uppträder för både vuxna och barn samt för grupper. Gruppen har fått beröm för sin förmåga till förnyelse samt för sin starka ensemble, som är redo att bryta gränserna inom sin genre. Som konstnärlig ledare för Aurinkobaletti verkar Urmas Poolamets, dansare och koreograf.

Gruppens verksamhet styrs av gemenskap, mångsidighet och öppenhet för nya intryck. Ett av Aurinkobalettis centrala mål är att upprätthålla dansens ställning vid sidan av andra konstarter samt att föra dansen dit, där den vanligtvis inte kan stå till buds. Vår vardag utgörs av tvärkonstnärliga produktioner och ett mångsidigt publikarbete.

Aurinkobalettis verksamhet får understöd av undervisnings- och kulturministeriet samt av Åbo stad. Understödet möjliggör ett konstnärligt skapande, anställning av danskonstnärer samt att verksamheten kan utvecklas året om. Aurinkobalettis hemmascen är Manilla-teatern, som är belägen i Manillafabriken vid Aura åstranden i Åbo.

Samproduktioner och gästkoreografer

Aurinkobaletti skapar regelbundet olika samproduktioner med andra dansgrupper och teatrar. Gruppens samarbetspartners har varit bland annat Åbo Stadsteater, Åbo Svenska Teater, Åbo musikfestspel, Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi, Tehdas Teatteri och Aura of Puppets.

Aurinkobaletti har fått besök av många berömda finländska koreografer och en mängd internationellt kända namn såsom Carolyn Carlson, Boris Eifman, Andrew deGroat, Kilina Crémona, Jyrki Karttunen, Sanna Kekäläinen, Tommi Kitti, Marjo Kuusela, Jarkko Mandelin, Kirsi Monni, Ari Numminen, Matti Paloniemi, Virpi Pahkinen, Arja Raatikainen, Tuomo Railo, Sami Saikkonen och Jorma Uotinen. Sedan år 2001 har den mest berömda dansaren i Ryssland inom modern dans, Sasha Pepeljajev, varit Aurinkobalettis stamgäst.

Turnéer i Finland och utomlands

Aurinkobaletti verkar som en ambulerande teater på olika håll både hemma och utomlands. År 2023 inledde Aurinkobaletti ett inhemskt samarbete med Dansteatern Minimi, Dansteatern Raatikko och Dansteatern Rimpparemmi i form av det turnerande dansevenemanget 4X. 4X erbjuder ett mångsidigt utbud av finländsk nutidsdans och det turnerande evenemanget kommer att fortsätta årligen.

I Aurinkobalettis internationella produktioner ingår 30-årsjubileets verk, Tanssiva torni (Det dansande tornet), som höjde sig över skyarna i Åbo och Tallinn under Europas kulturhuvudstadsår 2011. Detta internationella storverk sammansvetsade konstnärer från både Finland, Ryssland, Estland och från USA. Sasha Pepeljajev svarade för planeringen och regin av verket. Det dansande tornet sågs både på Logomo, som var huvudarenan under kulturhuvudstadsåret i Åbo, och på Kulturcentrumet Katel i Tallinn. År 2023 besökte Aurinkobaletti Tallinn igen med Pepeljajevs Minne kutsua Liza, som spelades två gånger på Sakala 3 teatern för utsålda hus. År 2019 samproducerade Aurinkobaletti och JoJo – Oulun Tanssikeskus verket Todellinen prinssi på Young Dance Festival i Zug, Schweiz, och fångade många barns hjärtan i publiken. Under årens lopp har gruppens uppförts på olika håll i såväl Europa som i Palestina och Hongkong.

Priser och hedersomnämnanden

Aurinkobaletti har erhållit ett flertal priser, bland annat hedersomnämnandet Årets teater 2003 av Finlands teaterförbund, och Turun teatterikerhos stiftelses utmärkelse år 2004.

Aurinkobalettis grundare och långvariga konstnärliga ledare, Raija Lehmussaari, har belönats med bland annat medaljen Pro Finlandia (2020), Statens danskonstpris (2011), Finska kulturfondens Elias Lönnrot-medalj (2009) samt med riddartecknet av Finlands Vita Ros orden (2007). Dessutom belönades Aurinkobalettis bärande krafter, Raija Lehmussaari och Erkki Lehmussaari, med Åbo stads kulturpris år 2007. År 2013 utnämnde Åbosamfundet Raija Lehmussaari till årets Kulturåbobo, varför en ek som bär hennes namn planterades på Samppalinnaberget i Åbo.