Aurinkobaletin Kannatusyhdistys ry

Aurinkobalettis verksamhet upprätthålls av en understödsförening som välkomnar alla personer, företag och samfund intresserade av danskonst som medlemmar. Genom att bli stödmedlem får du bland annat information om program hos Aurinkobaletti på förhand samt rabatt på biljetter till föreställningar.

Föreningens styrelse

Leena Hiltunen (ordförande),  Leena Koulu, Saara Malila, Hannele Mustonen, Urmas Poolamets, Erja-Maija Roine, Raija-Liisa Seilo och Elina Tikkakoski. Verksamhetsledare  Sami Skantsi verkar som styrelsens sekreterare.

Den konstnärliga kommissionen

Konstnärlig ledare Urmas Poolamets (ordförande), Verksamhetsledare Sami Skantsi, dansare Elina Raiskinmäki, Marjo Kuusela och Raija-Liisa Seilo.

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022–2023

20 € (personmedlemmar) / 80 € (företags- och samfundsmedlemmar)
Priset på medlemskap bestäms på årsmötet som hålls årligen under perioden mars–maj.

Bli medlem

Skicka en informell medlemsansökan via e-post till föreningens sekreterare (sami.skantsi@aurinkobaletti.fi) eller via post till adressen Aurinkobaletti / Manilla, Östra Långgatan 64, 20810 Åbo.

Föreningens styrelse godkänner ordinära och stödmedlemmar till understödsföreningen.

Tilläggsinformation om understödsföreningen

Sami Skantsi
Verksamhetsledare (tf), föreningens sekreterare

050 470 1618

Utlåtanden om datasäkerhet och tillgänglighet (på finska)

Kundregister »
Intressentregister »
Tillgänglighetsutlåtande »