Aurinkobaletti − Collectif ÈS: Stayin' Alive - Aurinkobaletti

Aurinkobaletti − Collectif ÈS: Stayin’ Alive

Kuvassa mies käsi kasvojen edessä suojana kirkkaalle valolle.

I sitt nya verk Stayin’ Alive fördjupar sig Aurinkobaletti och den franska gruppen Collectif ÈS i att granska grupper och kollektiv genom hymner. Hymnerna förenar och representerar: de samlar individer med en viss melodi och med texter som sprider ett visst ideal, en tanke eller ett minne.

An die Freude (Ode till glädjen), Finlandia, Amazing Grace, God Save the Queen, I Will Survive, Run the World (Girls)… Det finns nationalhymner, symboliska hymner, sådana som anknyter till idrott, politiska och revolutionära hymner och hymner med punkideologi. Det finns folkliga, kommersiella och många andra slags hymner. Samma hymn kan ärvas från en tid till en annan, representera olika saker vid olika tidpunkter och bli kända på många sätt utgående ur vår egen personhistoria.

Är det möjligt att skapa en ny hymn med hjälp av humor, glädje och utopi?

 

Ensemble

KONCEPT OCH KOREOGRAFI Collectif ÈS: Sidonie Duret, Jérémy Martinez ja Émilie Szikora | DANS Linda Björkqvist, Côme Calmelet-Pyykkö, Patrick Di Quirico ja Elina Raiskinmäki | SCENOGRAFI OCH KOSTYMER Bertrand Nodet | LJUSDESIGN Magnús Sigurðarson | LJUDDESIGN Valtteri Alanen | WEBSIDANS FOTO Wilfrid Haberey | FOTOGRAFIER OCH GRAFISK DESIGN Jussi Virkkumaa | PRODUKTION Aurinkobaletti

Premier: 28.4.2023 | Manilla, Turku
Längd: noin 50 min
Rekommenderad ålder: +8 vuotta

 

Föreställningar

Fre 28.4. klo 19.00 PREMIER
Lör 29.4. klo 17.00

Ons 3.5. klo 19.00
Tor 4.5. klo 19.00
Fre 5.5. klo 19.00
Lör 6.5. klo 17.00

Ons 10.5. klo 19.00
Tor 11.5. klo 19.00
Fre 12.5. klo 19.00
Lör 13.5. klo 17.00

 

Biljetter

25 € normal biljett
23 € pensionär
15 € studerande, barn (under 18 år), arbetslösa samt civiltjänstgörare och beväringar

Köp biljetterna i näthandeln.

 

Gruppbokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620

 

Collective  ÈS − Sidonie Duret, Jérémy Martinez och Émilie Szikora

ÈS är en preposition på franska som betyder angående, något som angår.

Ordet som ÈS hänvisar till är alltid i plural form, dvs. den åtföljs alltid av mångfald – och just detta eftersträvar gruppen som ett kollektiv. Collectif ÈS föddes ur viljan att leta efter, undersöka och granska koreografins språk. Gruppen består av tre personer.

Collectif ÈS bildar en plats som en grupp där alla är lika viktiga utan en särskild rollfördelning, och där envar kommer med sin egen vision och sitt eget sätt att närma sig saker. Att skapa nya verk innebär för dem att göra en kollektiv innovation och föra fram sådana teman som föds ur gruppmedlemmarna själva – och man tar en risk och litar på att alla skriver under den kreativa skapelsen eller beslutet som fattats.

För dem själva innebär skapandet av en levande föreställning också att de själva som levande varelser bjuder på sina upplevelser och saker som de genomlevt. På det här viset delar man med sig inom gruppen och skapar ett genuint sätt att undersöka, genom att leta efter fysisk intensitet, vilket för kropparna mot en hängivenhet och gör dem helt medvetna. Collectif ÈS vill utveckla fysisk empati, att vara i sina kroppar så att man kan kommunicera med varandra och avger ett välbehag som uppkommer av att vara tillsammans. Den här undersökningen får ständigt råvaror av att granska interaktion samt ur gruppenergin, gruppens behov att verka på det här specifika sätter och från den samhälleliga rollen, som gruppen kan inneha. Den skapande processen är ett sätt att komma samman, arbeta tillsammans och ifrågasätta individens relation till andra.

Gruppen har skapat gemensamma verk sedan år 2011 genom att behandla teman, i någon mån självironiskt, såsom utopi, oenighet samt plagiering och/eller hur hänvisningar till populärkulturen förmedlas.