Publikarbete

Vid sidan av föreställningar erbjuder Aurinkobaletti även verkstäder för både barn, unga och vuxna. Kärnan i publikarbetet utgörs av dansverkstäder som anknyter till verken. Dessutom arrangerar vi konstnärsträffar, diskussionstillfällen, föreläsningar samt dansdemon för olika målgrupper i olika utrymmen, såsom i skolor och institut.

På så vis erbjuder vi olika publikgrupper möjlighet att fördjupa sig i dans, och själv få uppleva dansens kroppsliga uttryck.

Läs mer om våra tjänster för grupper »

Bokningar och förfrågningar

Pia Puustelli
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620