Illallisvieraita - Aurinkobaletti

Illallisvieraita

Kuvassa neljä henkilöä pöydän ääressä.

Aurinkobalettis nya verk för tittarna på en surrealistisk och komisk middag, där dansen tar makten över gästerna. Utgångspunkten för Jyrki Karttunens dansverk är en formell tystnad, som – kan man kanske gissa – inte alls förlöper enligt råden boken Rätt sätt. Även snyltgäster anländer från alla håll. Vad leder allt detta till?

”Under min karriär som koreograf har jag ofta intresserat mig för dramatiska situationer, där människorna på ett vis försätts i ett rum, på en plats eller i en miljö där de inte längre vet hur de skall bete sig eller där de uppenbarligen inte hör hemma. Och därför dansar de. Utåt sett kan situationerna och vändningarna te sig komiska, men i individernas inre verklighet sprängs även annat än skrattet.”

Illallisvieraita (Middagsgäster) är koreograf och danskonstnär Jyrki Karttunens första koreografi för Aurinkobaletti.Verket Middagsgäster är med i projektet Konsttestarna, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Finska Kulturfonden och Svenska Kulturfonden hösten 2021.

 

Ensemble

KOREOGRAFI Jyrki Karttunen | DANS Linda Björkqvist, Côme Calmelet-Pyykkö, Patrick Di Quirico och Elina Raiskinmäki | KOSTYMER Karoliina Koiso-Kanttila | LJUSDESIGN Zai Sainio | LJUDDESIGN Jaakko Salonen | FOTOGRAFIER OCH GRAFISK DESIGN Jussi Virkkumaa | PRODUKTION Aurinkobaletti

Premier: 12.11.2021 | Manilla, Åbo
Övriga föreställningar: 13.11–11.12.2021
Längd: ca 60 min
Rekommenderad ålder: +12 vuotta

 

Biljetter

25 € normal biljett
23 € pensionär
15 € studerande, barn (under 18 år), arbetslösa samt civiltjänstgörare och beväringar

Köp biljetterna i näthandeln.

 

Konsttestarna hösten 2021

Verket Middagsgäster är med i projektet Konsttestarna, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Finska Kulturfonden och Svenska Kulturfonden. Projektet fortsätter åren 2021–2022. Konsttestarna är ett kulturellt storprojekt, som under läsåren 2017–2020 fört ca 180 000 ungdomar närmare konsten. Projektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter. Aurinkobalettis föreställningar arrangeras i november-december 2021.

Tilläggsuppgifter om Konsttestarna på projektets webbsidor.