Daghem, skolor och institut - Aurinkobaletti

Daghem, skolor och institut

Vid sidan av föreställningar erbjuder Aurinkobaletti verksamhet för både barn, unga och vuxna. Publikarbetets kärna utgörs av dansverkstäder som är anknutna till verken. Dessutom arrangerar vi konstnärsmöten, diskussionstillfällen, föreläsningar samt dansdemon för olika målgrupper i olika utrymmen såsom i skolor och institut.

Således erbjuder vi våra olika publikgrupper möjlighet att fördjupa sin förståelse av dans och själv uppleva dansens rörelseformer.

Dansverkstäder

I verkstäder som regisserats av Aurinkobalettis dansare rör man själv på sig, testar kroppsligt självuttryck och gör små koreografiska övningar. Samtidigt stiftar man bekantskap med temat i verket som verkstaden handlar om samt med modern dans som scenkonst.

Verkstaden uppmuntrar deltagarna till kreativitet, öppenhet och tolerans, och den erbjuder även ett genuint möte med danskonstnärer.

Verkstäderna kan bland annat utgöra en lämplig del av Åboskolornas verksamhet i anknytning till Upplevelsestigen samt som främjare av företagens arbetshälsa. Verkstäderna skräddarsys för varje grupp.

Verkstäder arrangeras endast för dem som deltar i föreställningen. Ett undantag utgörs av verkstaden En stund med dans, som även kan beställas skilt.

Verkstaden i ett nötskal

 • Verkstadens gruppstorlek är 10–20 deltagare.
 • Verkstäderna hålls hos Aurinkobaletti eller i beställarens egna utrymmen (en gymnastiksal eller liknande, som är försedd med cd-spelare och högtalare).
 • Dräktkod: idrottskläder eller liknande, bara fötter/strumpor
 • Verkstäder arrangeras på finska, engelska, italienska och spanska.
 • Verkstäderna lämpar sig också för specialgrupper.
 • Det krävs inga förkunskaper i dans för att delta i verkstäderna.
 • Verkstädernas längd:
  5–6-åringar: 30 min.
  1–6 åk: 45 min.
  Över 13-åringar och vuxna: 75–90 min.

Priser

 • barn (under 18 år) och studeranden à 3 € + biljett till föreställningen
 • vuxna à 7 € + biljett till föreställningen
 • I paketet Upplevelsestigen för grundskolorna i Åbo (verkstad + biljett) är det sammanslagna priset, oavsett vilket verk det är frågan om, alltid högst à 12 €/deltagare.

Reseutgifter för dragarna läggs till priset för verkstäder som arrangeras utanför Åbo.

Bokningar och förfrågningar

Milja Salo
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620