40 Auringon vuotta

En helhet, där verken Rajalla (Jorma Uotinen), 1. erä (Marjo Kuusela) och Tässä olen (Ervi Sirén).

Koreografi: Jorma Uotinen, Marjo Kuusela och Ervi Sirén
Fotografier: Jussi Virkkumaa
Premier: 29.4.2021 (Manilla, Åbo)

Bilderna får användas fritt i artiklar som tangerar Aurinkobaletti och verket samt dem som skapat det. Aurinkobaletti, verkets titel samt koreografens och fotografens namn bör nämns.