Företag och grupper - Aurinkobaletti

Till företag och grupper

Av alla verk som uppförs i Manilla arrangeras också bokade föreställningar för grupper. I samband med en bokad föreställning får beställaren också arrangera eget program. Största delen av Aurinkobalettis verk kan beställas och visas även utanför vår egen scen. Vid sidan av fullständiga föreställningar erbjuder vi även solon, duetter och andra mindre verk som kan uppföras i olika utrymmen och på olika evenemang.

Lillajulsfester, arbetshälsodagar eller andra företagsfester

Vårt paket En stund med dans är Aurinkobalettis lätta verkstad eller miniverk för olika gruppers behov. Vi erbjuder en möjlighet att stifta bekantskap med dans från en paradplats och enligt en flexibel tidtabell, vare sig det rör sig om kvällsprogram för arbetskamrater, en seminariedag, en arbetshälsodag eller i övrigt bara en grupp människor, som vill vara tillsammans och dela en gemensam och intressant kulturupplevelse.

Aurinkobalettis dansares miniverk uppstod på grund av att vi vill erbjuda modern dans som tilltalar och förtjusar oss samt låter tanken för en stund endast ryckas med i rörelsen. Inte så märkvärdigt, men desto mer givande!

Miniverket samlar styrkorna hos Aurinkobalettis ensemble – närvaron och yrkesskickligheten – som under våra föreställningar når både barn och vuxna. Vi erbjuder en upplevelse såväl för erfarna konsumenter av danskonst som för nybörjare, som vill få en genomträngande upplevelse och som man kan kasta sig in i med öppet sinne. En stund med dans är här och nu – gjort av våra danskonstnärer med kärlek för Er.

Läs mer om paketet Hetki tanssien (En stund med dans).

Bokningar och förfrågningar

Veera Syrén
Försäljnings- och marknadsföringsplanerare

050 470 1620