Stödförening - Aurinkobaletti

Aurinkobaletin Kannatusyhdistys ry

Aurinkobalettis verksamhet upprätthålls av en understödsförening som välkomnar alla personer, företag och samfund intresserade av danskonst som medlemmar. Genom att bli stödmedlem får du bland annat information om program hos Aurinkobaletti på förhand samt rabatt på biljetter till föreställningar.

Föreningens styrelse

Leena Hiltunen (ordförande), Leena Koulu, Päivi Kujansuu, Saara Malila, Hannele Mustonen, Urmas Poolamets, Erja-Maija Roine och Elina Tikkakoski. Biträdande verksamhetsledare Sami Skantsi verkar som styrelsens sekreterare.

Den konstnärliga kommissionen

Urmas Poolamets (ordförande), Marjo Kuusela, Raija-Liisa Seilo, Katja Lehmussaari och Elina Raiskinmäki. Biträdande verksamhetsledare Sami Skantsi verkar som den konstnärliga kommissionens sekreterare.

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021–2022

15 € (personmedlemmar) / 75 € (företags- och samfundsmedlemmar)
Priset på medlemskap bestäms på årsmötet som hålls årligen under perioden mars–maj.

Bli medlem

Skicka en informell medlemsansökan via e-post till föreningens sekreterare (sami.skantsi@aurinkobaletti.fi) eller via post till adressen Aurinkobaletti / Manilla, Östra Långgatan 64, 20810 Åbo. Medlemsansökan kan också fyllas i vid biljettkassan i samband med föreställningarna.

Föreningens styrelse godkänner ordinära och stödmedlemmar till understödsföreningen.

Tilläggsinformation om understödsföreningen

Sami Skantsi
Biträdande verksamhetsledare, föreningens sekreterare

050 470 1618

Utlåtanden om datasäkerhet och tillgänglighet (på finska)

Kundregister »
Intressentregister »
Tillgänglighetsutlåtande »